Данни за клиента

  Данни на стоката

  Причина за рекламацията - изберете по-долу:

  Състояние на стоката

  ПРЕДЯВЕНИ ПРЕТЕНЦИИ

  Моля маркирайте в квадратчето една от посочените по-долу опции.

  В случай че желаете да замените стоката с друга, посочете желаната стока:

  В случай че желаете възстановяване на цената, посочете начин за възстановяване на платената сума:

  По банкова сметка

  С пощенски запис

  ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ РЕКЛАМАЦИЯТА