(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До “Пи Би Джи Маг” ЕООД, с ЕИК: 206446164
Седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1712, жк “Младост-3”, бл. 364, вх. 6, ет. 12, ап. 71,
Електронен адрес: pbgmagbg@gmail.com
С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

    ДАННИ НА КЛИЕНТА

    (Дата и подпис се изискват само в случай че настоящият формуляр е на хартия)